fbpx

Информация за правата на лицата по защита на личните данни 

От 25 май 2018г. e в сила регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Сайтът на Бивайн се управлява от фирма Бивайн ООД.

Бивайн ЕООД отговаря на всички изисквания на регулацията, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: Бивайн ООД; ЕИК/БУЛСТАТ: BG206443666; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Младост, бл. 426А, вх. А; е-mail: info@bevine.com; телефон: +359898653876

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Принципи, които спазваме и данни, които събираме


Бивайн ООД спазва следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване

Не е необходимо да се регистрирате, за да използвате настоящия уебсайт. Ако сте само посетител, за Вас не се събира никаква лична информация. В случай, че решите да свържете с Бивайн посредством електронна поща или се регистрирате посредством „Свържи се с нас“ форма, личните данни, които сте посочили, ще бъдат обработени. С оглед осъществяване на обратна връзка, следните лични данни биха могли да бъдат обработени:

 • Име и фамилия;
 • Данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електронна поща, компания.

Бивайн ООД не събира и не обработва никакви чувствителни лични данни. 

Предоставяне на лични данни на трети лица.

Във връзка с използването на този уебсайт, не се предават Ваши лични данни на трети лица. Изключение би било единствено в случаите на законово задължение или искане на държавен орган.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни: Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Бивайн ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 • Право на достъп: Вие имате право да изискате и получите от Бивайн ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Право на коригиране или попълване: Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Бивайн ООД.
 • Право на изтриване: Вие имате правото да поискате от Бивайн ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Бивайн ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.
 • Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Бивайн ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.
 • Право на преносимост: Вие можете да поискате от Бивайн ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Право на възражение: Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Бивайн ООД.