fbpx

Бизнесът лице в лице с дигитализацията и науката

Живеем във време, в което свързаността между компаниите и дигитализацията на редица браншове, в това число и земеделието, взимат превес над старите методи за управление на бизнесите.

Ние от Bevine вярваме в модернизацията, затова се стремим да развиваме новите подходи в земеделието, чрез нашите софтуерни решения. Нашите виждания кореспондират с идеята на AgroHub.bg, с които влязохме в колаборация към AgroDigiRise проекта през 2022 година и до момента партнираме успешно. Целта е да се създаде мрежа за съвместна работа между земеделския сектор, учени и професионалисти в сферата на цифровите технологии. Пред земеделските стопани ще бъдат представени различни иновации, за да имат възможността да преценят коя от тях е най-подходяща за земеделието, с което се занимават и при желание да инвестират в съответната иновация. Възможността, която се представя пред земеделците е с надслова “тестване преди инвестиране”, а за това как функционират технологичните решения ще може да се получи информация на място от експерти в областта.

В сътрудничество с Аграрен университет Пловдив, в опитното поле над с. Брестник, през изминалите няколко седмици имплементирахме 4 партньорски метеостанции, чрез които ще проследим развитието на няколко лозови полета. Съвместно с доц. Людмил Ангелов и гл.ас. Боян Сталев ще се провеждат демонстрации, чрез които заинтересованите земеделци ще имат възможност да се запознаят с функционалността на интелигентния софтуер за управление на лозя, позволяващ дистанционно наблюдение и умно отглеждане на гроздето. Колаборацията с експерти имащи богат опит както практически така и научен в сферата на агрономията и добре оборудваната база на университета са предпоставка за  събиране на полезни данни и извършване на иновативни изследвания в областта.

* На снимката – монтаж на метеостанция с екипа на Bevine и доц. Л. Ангелов 

Идеята за свързаност между технологиите и лозарския сектор се реализира чрез позициониране на сензори в лозовите насаждения за извличане на метеорологични данни като температура и влажност на въздуха и почвата, количество валежи, скорост и посока на вятъра. Разработеният от нас софтуер обработва и анализира данните и ги визуализира с помощта на мобилното ни приложение. Чрез получената информация земеделците ще бъдат подпомогнати да увеличат добивите си, да повишат безопасността и качеството на реколтата.

Част от целите, които си поставихме с екипа на Аграрен университет Пловдив са да се изследва микроклимата в лозовите масиви, но също и да се анализират разликите в температурата и влажността на въздуха над и в самите лози. Поставихме сензори на три места в редовете, чрез които да разберем по-добре влиянието на посочените фактори върху лозовото растение. Наред с това ще получим по-пълна картинка за развитието на патогените при лозята през годината, а също и за протичането на фенофазите за съответните сортове грозде. 

Към настоящия момент интелигентните решения в земеделския отрасъл в страната ни изостават от тендециите в световен мащаб, но чрез проекти като AgroDigiRise, иновационни компании като Bevine и научните ресурси на университети като Аграрният в Пловдив разликите между България и други държави може да не са толкова осезаеми. Ако преди години не можехме и да помислим за отдалечен достъп и ежедневно обхождане на хиляди декари насаждения, то към днешна дата това е абсолютно възможно и постижимо.