fbpx

Партньорство за революция в прецизното лозарство

BeVine водещ доставчик на софтуерни решения в помощ на лозаро-винарската индустрия, с радост споделя стратегическо си партньорство с Meteobot – пионер в автоматизираното наблюдение на климатичните условия и състоянието на почвата. Това сътрудничество, несъмнено, бележи значителна стъпка напред в прецизното земеделие за лозарската индустрия.

За по-малко от 1 година, партньорството вече преобразява начина, по който лозарите подхождат към управлението на лозовите насаждения на над 10 стопанства в България.

BeVine, известни с иновативния си подход за повишаване на качеството на реколтата и оптимизиране на производствените разходи, чрез усъвършенствани модели за прогнозиране на болести по лозята, в партньорство с Meteobot цели да предостави все по-модерни и надеждни технологии за отглеждането на лозята.

Meteobot са специализирани в предоставянето на точни данни за климата и почвата в реално време чрез своите автономни метеорологични станции. Тези данни са от решаващо значение за контрола на болестите по растенията и се интегрират безпроблемно със системата на BeVine, като позволяват по-точни и навременни прогнози за развитие на болести в лозовите масиви.

Основните ползи за лозарите са:

  • Подобрено прогнозиране на заболяванията: Чрез комбиниране на метеорологичните данни в реално време, измерени от Meteobot и моделите за прогнозиране развитието на болести на BeVine лозарите могат да предвиждат и ефективно да управляват рисковете от болести и работните си процеси.
  • Оптимизирано използване на ресурсите: Точните данни за климатичните условия и показателите на почвата позволяват по-прецизно прилагане на различни практики и препарати, което намалява разходите и въздействието им върху околната среда.
  • Подобрено качество на реколтата: Навременните решения, основани на данни, водят до по-здрави лози и по-високо качество на реколтата.
  • Лесна употреба: Интеграцията предлага лесно за използване приложение, което прави усъвършенстваната технология за лозарство достъпна за всички лозари.

Без значение с коя от двете компании решите да се свържете, ще получите еднакво добро отношение и условия. Допълнителна информация можете да получите:

от BeVine на тел. +359 89 865 3876,

от Meteobot:

за северна България – тел. +359 89 554 5636

за южна България – тел. +359 89 554 1807

Повече информация за фирма Meteobot, може да намерите на https://meteobot.com/.