За BeVine

ПРЕЦИЗНО РЕШЕНИЕ ЗА ЛОЗАРИ

BeVine е иновативнa компания, основана през 2019 г. в помощ на винопроизводители, лозари и агрономи.
Идеята се заражда в лозето на един от съоснователите, докато гледа непосилния труд, който баща му непрекъснато полага за опазване на семейните масиви. Въпреки това пораженията от болестите върху лозето са опустошителени. Той решава да приложи софтуерния си опит натрупан през годините, за да помогне на лозари като баща си да намалят щетите от болести, и да оптимизират ресурсите си. Оттогава компанията се ръководи от страстта и желанието на своите Бивайнъри, за постигане на устойчивост във всеки лозаро-винарски бизнес чрез използване на най-новите софтуерни технологии.

Нашата Мисия

Да ускорим използването на интелигентни софтуерни системи в лозарството чрез предоставяне на най-прецизното решение, от което един производител би имал нужда.

Благой
Анастасов

Главен Бивайнър

Николай
Сапунджиев

ТЕхнологичен Бивайнър

Георги
Филипов

Стратегически бивайнър

Мария
Хари

Търговски и маркетинг бивайнър

Анелия
Павлова

Агроном Бивайнър

Мариана
Гълъбова

Енологичен бивайнър