fbpx

Често задавани въпроси

Тук може да откриете най-често задаваните въпроси. Ако имате нужда да разясним повече по някой от тях, не се колебайте да се свържете с нас.

Филтър:

BeVine е предназначен за лозари, агрономи и консултанти, които искат да получават помощ в процеса на вземане на решения по отношение на планиране на пръсканията или други лозарски дейности.

  1. Насрочваме среща, на която да направим демонстрация на системата.
  2. Обсъждаме топологичните особености на лозовите масиви и как най-добре да бъдат покрити със сензори.
  3. Изготвяне на оферта от BeVine.
  4. Инсталиране на хардуерните сензори и конфигуриране на софтуера за клиента.

Решението на BeVine изисква метеорологичната станция да е оборудвана със сензори за: листна влага, температура и влажност на въздуха, температура и влажност на почвата, сензор за дъжд и комбиниран уред за посока и скорост на вятъра.

Да, но първо трябва да потвърдим, че данните от метеорологичната станцията могат да бъдат извлечени динамично (чрез програмен интерфейс – REST API) и след това да обсъдим топологичните особености на лозовите масиви и да Ви направим оферта.

Основна роля играе топологията на полето, а не неговият размер. От съществено значение е дали полето е еднотипно и равно или има области от полето, в които метеорологичните условия са различни – т.нар. критични точки. Различните условия, водят до разлики в моделите за прогнозиране на заболявания. След подробно обсъждане на топологията на полето ще можем да Ви изготвим оферта.

Критична точка е област от полето, където наблюдавате разлики от други части на същото поле по отношение на разпространението на болести или уязвимостта на растенията към такива.

Ако нямате такива наблюдения, ще ви предоставим контролен списък с въпроси, за да разберем дали има аномалии в някои точки на полето. Например: има повече влага, няма достатъчно вятър или температурата се различава от другите части на полето.

Метеорологичната станция разполага със SIM карта. Всичко, от което се нуждаете е да се уверите, че във вашето лозе има налична GSM или 4G мрежа, без да се налага да имате кабелен интернет.

Обикновена мана (Plasmopara viticola), Брашнеста мана (Uncinula necator), Черно гниене (Guignardia bidwellii) – очаквайте скоро, Сиво гниене (Botrytis Cinerea) – очаквайте скоро.

BeVine работи на всяко устройство и операционна система с интернет връзка.

Свържи се с нас