fbpx

Клиентска история Тера Тангра

ИмЕ

Тера Тангра

РЕГИОН

Сакар планина, Тракийска низина

лозя

350 xa

Тера Тангра отчита над 90% точност на модела за прогнозиране на риск от обикновена мана в софтуерното решение на BeVine през 2021 и 2022 година. Това води до значително намаляване използването на пестициди в лозовите им масиви. Екипът на Тера Тангра се възползва от всички функционалности на BeVine като: управление на полета, прогнозиране риск от болести, дигитален дневник и интуитивен потребителски интерфейс.

За Винарната:

Винарска изба Тера Тангра е разположена в живописната Тракийска низина на югозападната част на Сакар планина и е един от водещите играчи в лозаро-винарската индустрия в България. Винарната произвежда червени, розе и бели вина с отлично качество в ограничени бутикови серии от грозде, добито от собствени 350 хектара лозови масиви. Като един съвременен винопроизводител, който се стреми към иновации и следва новите технологични тенденции в прецизното лозарство, Тера Тангра става наш клиент през 2021 г.

Пътят към успеха:

За да получим представа за температурата и влажността на почвата, барометричното налягане и условията на околната среда във винарната, инсталирахме метеорологична станция в полетата на Тера Тангра, които да предават информация директно към софтуера на BeVine. Чрез него екипът на Terra Tangra има достъп до сензорните данните в реално време с лесен за използване потребителски интерфейс от всяко устройство. Екипът с нетърпение започна да измерва, анализира и планира, използвайки нашето решение. BeVine им даде достъп до смарт функционалности като полево управление, метеорологични условия и прогноза, дигитален дневник, модели за прогнозиране на заболявания, аларми и др.

Тодор Добрев е консултант за Терра Тангра и основен потребител на BeVine решението във винарната. В началото Тодор провежда експеримент – едновременно работи с агроном на място във винарната, който е неговите очи и уши и успоредно с това проследява данните и резултатите записани в приложението. Виждайки, че моделът за мана работи с над 90% точност, днес Тодор споделя, че разчита изцяло на интелигентното решение на BeVine, за да наблюдава отдалечено лозовите масиви и да консултира винарната въз основа на прогнозите на BeVine.

Тодор цени изключително точността на модела за прогнозиране на мана (P. Viticola), който следи развитието на патогена на маната и въз основа на развитието му прогнозира риска от поява на инфекция върху растенията. Тази година той ще продължи да разширява употребата на приложението като започне да въвежда и информация за симптоми на сиво гниене по лозата.

Голямо облекчение за екипа на Тера Тангра е, че вече не трябва да записват симптомите на хартия и да изчисляват ръчно моделите за заболяванията по растенията. BeVine софтуерът за прецизно земеделие им позволява да въвеждат информация в движение през мобилно устройство и им представя точни данни, събрани на едно място, бързо и лесно. Решението им дава готови за използване прогнози и информация, които преди са отнемали много време за анализ и им помага да реагират навреме на всяка промяна в полетата.

Скоро:

Благодарение на модела за прогнозиране на болести на BeVine, екипът на Тера Тангра успя да намали и броя на пръсканията на масивите. В момента техният екип работи заедно с нашите инженери за разработването на нови функционалности за прецизно земеделие, които ще позволят допълнително оптимизиране на прилагането на пестициди. Моделът ще наблюдава историческите пръскания и тяхната дълготрайност, както и метеорологичните условия, влияещи на устойчивостта на конкретни пестициди. На базата на този анализ, BeVine ще позволява оптималното планиране на третиранията за съответните сортове грозде.

Накратко:

Винарска изба Тера Тангра внедри решението на BeVine с цел подобряване на класификацията, прогнозиране и контрол върху инфекциите по лозовите си масиви, както и за автоматизиране на дейностите около следенето на лозите. Ние в BeVine сме горди, че помагаме на Terra Tangra да оптимизира своите процеси и да увеличи печалбите си като предоставяме всички значими за тях данни на една ръка разстояние и даваме видимост и контрол върху техните масиви.