Сокодвижение при лозята

С настъпването на пролетта и първите топли слънчеви лъчи, лозовите насаждения започват да оживяват в един от най-вълшебните периоди на годината. Сокодвижението, този знаков момент за всеки лозар, отбелязва края на зимния сън и началото на нов цикъл на живот. Видимите промени в лозята не са само красиво зрелище, но и важен сигнал за настъпващия период на активен растеж.

Пъпките на лозите, които доскоро са спели в латентно състояние, сега набъбват и обещават ново начало със създаване на първите леторасти. Този процес се влияе от няколко фактора, включително сорта на лозата, местните климатични условия и лозарски практики. Правилното управление по време на тази фаза е от решаващо значение за здравето на лозата и качеството на добива.

Представяме ви впечатляващи примери за точността на прогнозите, направени от нашия лозарски софтуер и как те отразяват случващото се в някои от стопанствата, с които си партнираме.

В лозята на Роженския Манастир наблюдаваме забележителна синхронизация с нашите прогнози – датата за начало на сокодвижение при сортовете Мерло и Ранна Мелнишка лоза е предвидена за 17 март, и наблюденията направени на терен потвърдиха това със стопроцентова точност.

Винекс Славянци ни представя още един успех – начало на сокодвижение е уловено на 18 март, точно както е предсказано от нашия софтуер при сорт Мускат. Това подчертава надеждността и прецизността на нашите анализи.

Във винарна Росалеа станахме свидетели на начало на сокодвижение на 1 март, като нашият софтуер е предвидил този процес да започне малко по-рано – на 27 февруари. Въпреки лекото отклонение, резултатите отново демонстрират високата ефективност на нашата система за прогнозиране.

Тези примери подчертават как софтуерът на Бивайн става незаменим инструмент за оптимизация на лозарските практики и подобряване на управлението на лозовите насаждения, като същевременно дава възможност за по-добро планиране и вземане на информирани решения.